suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Tjänster inom stödet för boende

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stödet för boende omfattar följande tjänster: placerings- och bedömningsarbete, servicecentralen och socialservice för stött boende.

För vem och på vilka villkor

Bostadslösa helsingforsbor

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Subventionerat boende är en boendeform som hör ihop med socialtjänster, såsom stöd av socialhandledare. Subventionerat boende ordnas till dem som behöver stöd när de ska övergå till självständigt boende till exempel när de flyttar från sina föräldrar eller andra vårdnadshavare eller från en anstalt. Det kan erbjudas exempelvis rehabiliteringsklienter inom mentalvården, personer med rusmedelsproblem och barnfamiljer som behöver stöd med vardagssysslor och livskompetens.

Subventionerat boende kan ordnas i personens eget hem, internat eller i kommunens hyresbostäder, men tjänsten kan också erbjudas i andra slags bostäder. Offentliga och privata serviceproducenter erbjuder stödbostäder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.5.2022