suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med tjänsterna för rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor är att stödja och främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande och livshantering. Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp i familjelivets problemsituationer; till exempel gällande barns uppfostring och utveckling samt relationerna inom familjen.

Dessutom erbjuder Soites mångprofessionella Reppu-team uppfostrings- och familjerådgivningstjänster. Reppu-teamen erbjuder sakkunnig hjälp i fråga om vardagliga utmaningar i familjen, t.ex. gällande hälsa, att orka, socialt liv, vardagsrutiner, utmaningar med temperament eller problem i parrelationen.

Gör så här

Kontakta familjerådgivningen, dagvården eller familjearbetet när du är oroad över ditt barns beteende, humör eller annat som berör känslolivet eller barnets utveckling, om ditt barn har problem i dagvården, skolan eller med kompisar, om du har frågor gällande föräldraskapet, du önskar få hjälp med att reda ut konfliktsituationer i familjen eller hjälp med problem i parrelationen.

Du kan beställa tid till familjerådgivningen utan remiss.

Invånare i Kronoby kan också uträtta ärenden vid Jakobstad familjerådgivning.

För vem och på vilka villkor

Familjerådgivningen betjänar familjer med barn under 18 år. Tjänsterna är avgiftsfria och frivilliga för klienter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnfamiljer kan få uppfostrings- och familjerådgivningens tjänster för främjandet av barnets den ungas välbefinnande, uppväxt och utveckling samt som stöd för sitt föräldraskap. Personalen på rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor hjälper även familjer som har svårt att klara av vardagen och som upplever att de egna resurserna inte räcker till. Tjänsten tillhandahålls konfidentiellt.

Rådgivningen omfattar bedömning, handledning och annat stöd i anslutning till barnets och den ungas uppväxt, utveckling, människorelationer och sociala färdigheter. Yrkesutbildad personal inom socialarbete, psykologi och medicin kan medverka i arbetet.

Handledning, rådgivning, undersökningar, individuell terapi, par-, familje- och gruppterapi, talterapi och träning för fosterfamiljer är exempel på arbetsformer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 13.5.2020