suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för ögonsjukdomar

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid ögonenheten behandlar vi olika ögonsjukdomar dagkirurgiskt. Det handlar t.ex. om starr-, skelnings- och tårkanaloperationer samt operationer för att sänka ögontrycket. Vi har ungefär 5 500 poliklinikbesök per år, och till vårt förfogande har vi tidsenlig apparatur för undersökningen av ögonpatienten samt en yrkeskunnig personal.

Du får vård:

  • Vid polikliniken för ögonsjukdomar, som är en tidsbeställnings- och jourpoliklinik
  • Vid ingreppsenheten för ögonsjukdomar, där alla ingrepp utförs dagkirurgiskt, liksom om starr-, skelnings- och tårkanaloperationer samt operationer för att sänka ögontrycket. Årligen utförs ca 750 starroperationer och därtill andra mindre operationer.
  • Vid anestesi- och operationsverksamheten, som har tillgång till nio operationssalar vid två verksamhetsställen, en uppvakningsavdelning med 15 platser och induktion. Våra specialområden är bl.a. ögonkirurgi.

Gör så här

Det krävs en remiss från en läkare för att komma på vård på ögonpolikliniken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020