suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tjänster för hälsointyg

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

För att kunna ta körkort behöver du ett läkarintyg. Till undersökningen hör bl.a. kontroll av synen och hörseln, mätning av blodtryck samt en allmän bedömning av hälsotillståndet. Hälsoundersökningar för körkort görs vid Soites hälsostationer.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

För körkort, flygcertifikat och vissa försäkringar eller en ny arbetsplats kan det behövas ett hälsointyg. Ett hälsointyg är ett dokument som grundar sig på en av läkare utförd hälsoundersökning. För intyget granskas personens hälsotillstånd ur den synvinkel som intyget söks för.

Ett hälsointyg kan fås från företagshälsovården, hälsocentralen eller en privat läkare.

Alla har rätt att få ett intyg över sitt hälsotillstånd om det är nödvändigt till exempel för en behandling, försörjningen eller studierna.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite