suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för hälsointyg

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

För att kunna ta körkort behöver du ett läkarintyg. Till undersökningen hör bl.a. kontroll av synen och hörseln, mätning av blodtryck samt en allmän bedömning av hälsotillståndet. Hälsoundersökningar för körkort görs vid Soites hälsostationer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För körkort, flygcertifikat och vissa försäkringar eller en ny arbetsplats kan det behövas ett hälsointyg. Ett hälsointyg är ett dokument som grundar sig på en av läkare utförd hälsoundersökning. För intyget granskas personens hälsotillstånd ur den synvinkel som intyget söks för.

Ett hälsointyg kan fås från företagshälsovården, hälsocentralen eller en privat läkare.

Alla har rätt att få ett intyg över sitt hälsotillstånd om det är nödvändigt till exempel för en behandling, försörjningen eller studierna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020