suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för cancersjukdomar och strålbehandling

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom tjänsterna för cancersjukdomar och strålbehandling behandlas alla cancertyper och sköts patienter i olika åldrar, från unga vuxna till seniorer. I fråga om ovanliga cancertyper samarbetar vi med universitetssjukhusen.

Du får vård:

  • Vid polikliniken för cancersjukdomar, som är en tidsbeställningspoliklinik som producerar öppenvårdstjänster. De tre specialläkarna och vårdpersonalen som arbetar på polikliniken ser till att patienten kommer snabbt på vårdbedömning, och cancerbehandlingarna kan oftast påbörjas inom en vecka med den förutsättningen att de ytterligare undersökningarna som behövs för beslutsfattandet har gjorts. Förutom medicinsk behandling satsar vi på handledning för patienten och den anhöriga. Vårt arbetssätt är yrkesövergripande och vi gör nära samarbete med andra specialiteter. Beroende på patienten och enligt överenskommelse med patienten samarbetar vi även med hälsovårdscentralerna (hemsjukvården, rehabiliteringen) och företagshälsovården (återvändande till arbetet, bedömning av arbetsförmågan). Vi gör utlåtanden till FPA (läkemedelsersättningar, sjukledighet, rehabilitering, vårdbidrag) samt olika intyg på patientens begäran.

Strålbehandling ges huvudsakligen på Uleåborgs universitetssjukhus och på Vasa centralsjukhus. Patienten är med och beslutar om vårdplatsen, och avståndet mellan hemmet och vårdplatsen samt patientens modersmål tas i beaktande.

  • På operationsavdelningen. Inom anestesi- och operationsverksamheten används nio operationssalar på två verksamhetsställen, en uppvakningsenhet med 15 vårdplatser samt induktion. Vår specialitet är bland annat cancerkirurgi.

  • På medicinska avdelningen 9 vårdar vi cancerpatienter som behöver specialsjukvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 13.5.2020