suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Tjänster för att främja sysselsättningen

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite erbjuder klientorienterade och lagstadgade tjänster för att främja sysselsättning. Det gemensamma målet är att stödja klientens väg via de sysselsättningsfrämjande tjänsterna ut på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom fungerar sysselsättningstjänsterna som stöd- och expertenhet inom sysselsättning.

Tjänster i Soite för att främja sysselsättningen

  • Hälsoundersökningar för arbetslösa
  • Aktive ...

Gör så här

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialvårdsklienter kan få hjälp med att få sysselsättning om de på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller av någon annan orsak behöver särskilt stöd för det. Hjälp kan till exempel vara rådgivning eller erbjudande av arbetsmöjligheter.

Socialväsendet ger information om stödmöjligheterna. Målet är att kunden får avlönat arbete.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.2.2024