suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tjänster för arbetslösa

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Syftet med tjänsterna är att främja din sysselsättning, utbildning och delaktighet i samhället.

Till tjänsterna för arbetslösa hör förutom hälsoundersökningar för arbetslösa och aktiveringsplan också sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Målet med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är att främja sysselsättning och sökandet till utbildning, att bevara arbetsförmågan och att främja rehabilitering och en aktiv inställning till livet. Utöver yrkesövergripande stöd och handledning erbjuder den sektorsövergripande samservicen aktiverande och rehabiliterande tjänster. Målet är att hitta ett lämpligt arbete, en lämplig utbildning eller någon annan långvarigare lösning på arbetslöshet.

Syftet med rehabiliterande arbetsverksamhet är att förbättra klientens möjligheter att få arbete samt hens välbefinnande och livshantering. Arbetsverksamhet ordnas 1-4 dagar per vecka 4-8 timmar/dag enligt avtal. Också platsen för arbetsverksamhet och arbetsuppgifterna planeras individuellt. Till den arbetssökande betalas arbetslöshetsförmån samt kostnadsersättning 9 euro/dag med arbetsverksamhet. Platserna för arbetsverksamhet finns i kommunernas enheter, föreningar, församlingen och Kokkotyö-stiftelsen eller vid statens ämbeten/verk.


För vem och på vilka villkor

Villkoret för användning av sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är

  • att främjandet av den arbetslösas sysselsättning förutsätter samordnande av service vars ordnande kommunen/samkommunen, TE-byrån och FPA har ansvar för
  • att arbetsmarknadsstöd har betalats i minst 300 dagar eller när arbetslösheten har varat oavbrutet i minst sex månader (under 25-åringar) eller 12 månader (klienter som fyllt 25 år)

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunerna stöder sysselsättningen av personer som är klienter hos socialvården genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller annan orsak behöver särskilt stöd i sin sysselsättning. Kommunens socialväsende ger information om stödmöjligheterna. Målet är att det ska leda till ett lönearbete.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite