suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänstebostäder

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tjänstebostäderna förmedlas särskilt till anställda inom branscher med brist på arbetskraft, men alla anställda kan ansöka om och erhålla en bostad. Prioriteringsordningen av titlar kontrolleras med tre månaders mellanrum.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Sökanden ska vara anställd vid Helsingfors stad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda sina kommuninvånare hyresbostäder, men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena inom sitt område. Syftet med att utveckla bostadsförhållandena är att kommuninvånarnas möjlighet till skäligt boende ska tryggas. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och erbjuder dem för uthyrning antingen direkt till kommuninvånarna eller via ett hyreshusbolag som de grundat.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024