suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillsynen av skönhetssalonger

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadsmiljösektorns enheten fö miljöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i skönhetssalonger, tatueringsstudior och övriga liknande hygienlokaler.

Inspektioner för utredande av sanitära olägenheter utförs på användarnas och kundernas begäran samt som planenlig tillsyn.

Anvisningar för planering av lokaler för hälso- och skönhetsvård. OBS! Anvisningarna uppdateras på gr ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 23.2.2024