suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillsynen av daghem, skolor och läroanstalter

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, till exempel daghem, skolor, läroanstalter och övriga liknande vistelseutrymmen.

Inspektioner för utredande av sanitära olägenheter utförs på användarnas och kundernas begäran samt som planenlig tillsyn.

Vid misstankar om sanitära olägenheter ska man alltid först ta kontakt me ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.3.2023