suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Tillsyn över avfallshantering

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Miljötillsynen övervakar att företagens, verksamhetsutövarnas eller invånarnas verksamhet inte förorenar miljön och att verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen, avfallslagen, avfallshanteringsföreskrifterna och miljöskyddsföreskrifterna.

Miljö- och byggnadstillsynscentralen ger råd till företag och verksamhetsutövare i frågor som gäller avfall och avfallshantering. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ger invånarna råd om avfallshantering, sortering och återvinning.

Den som har skräpat ned är skyldig att städa upp det nedskräpade området.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 16.5.2022