suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillståndsrådgivning och kontaktpunktsmyndighet för förnybar energi

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Den nationella tillståndrådgivningen ger råd i frågor som gäller tillstånd för produktion av förnybar energi.

Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala. Förnybar energipro ...

Gör så här

Du kan kontakta tillståndsrådgivningen per telefon, e-post eller via den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn. Tillståndsrådgivningens e-postadress är tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi.

För vem och på vilka villkor

Du kan kontakta tillståndsrådgivningen när du planerar ett projekt som producerar förnybar energi.

Tillståndsrådgivningen betjänar privatpersoner, företag, och andra som uträttar ärenden som t.ex. konsulter. Råd ges i frågor som rör tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i anslutning till produktion av förnybar energi.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Södra Österbotten

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.2.2022