suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillståndsrådgivning och kontaktpunktsmyndighet för förnybar energi

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Den nationella tillståndrådgivningen ger råd i frågor som gäller tillstånd för produktion av förnybar energi.

Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala. Förnybar energiproduktion kan vara produktion av elektricitet, värme, nedkylning, biogas eller biobränsle. Förnyelsebara energikällor är bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och jordvärme.

Kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi övervakar att de tidsfrister, som är utsatta för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller anläggningar som producerar el, följs. Kontaktmyndigheten kan förlänga tidsfristen, eller besluta att beräkningen av tidsfristen upphör eller avbryts för en viss tid.

Gör så här

Du kan kontakta tillståndsrådgivningen per telefon, e-post eller via den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn. Tillståndsrådgivningens e-postadress är tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi.

För vem och på vilka villkor

Du kan kontakta tillståndsrådgivningen när du planerar ett projekt som producerar förnybar energi.

Tillståndsrådgivningen betjänar privatpersoner, företag, och andra som uträttar ärenden som t.ex. konsulter. Råd ges i frågor som rör tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i anslutning till produktion av förnybar energi.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Södra Österbotten
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.2.2022