suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tohmajärvi kommun

Tillstånd för miljöåtgärder

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Tohmajärvi
  • Offentlig tjänst

Ägaren eller innehavaren av ett markområde ska ansöka om tillstånd för markarbete för arbete som ändrar på landskapet, trädfällning och dyl. åtgärder på detaljplanområde. På detaljplanområden ska tillstånd för markarbete ansökas om detta beordras i detaljplanen.

Ansökan handläggs av en myndighet utsedd av kommunen.

Gör så här

När du planerar göra landskapsarbeten, t.ex. att fälla flera träd/ett träd till exempel på din egnahemstomt på planområdet, ska du alltid kontakta byggnadsinspektören i Tohmajärvi kommun. Byggnadsinspektören fastställer om trädet har ett landskapsmässigt värde och om åtgärden förutsätter ansökan om tillstånd.

Tillstånd för miljöåtgärder söks med en tillståndsansökan.

Tillstånd söks med samma blankett som bygglov. Blanketten finns på Tohmajärvi kommuns webbplats.

Du kan också använda e-tjänsten. E-tjänsten kräver identifiering.

För vem och på vilka villkor

För arbete med liten inverkan behövs inget tillstånd.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tillståndsplikten ska alltid säkerställas vid byggnadstillsynen.

Tillstånd söks av byggplatsens innehavare eller deras befullmäktigade ombud. I företag kan tillstånd sökas av den person som antecknats som namntecknare i handelsregisterutdraget.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ägaren eller innehavaren av ett markområde ska ansöka om tillstånd för markarbete för arbete som ändrar på landskapet, trädfällning och dyl. åtgärder på detaljplanområde. På detaljplanområden ska tillstånd för markarbete ansökas om detta beordras i detaljplanen.

Ansökan handläggs av en myndighet utsedd av kommunen. Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för att fälla enskilda träd för att sköta om tomter. Tillstånd för markarbete behövs heller inte om åtgärden hör till ett beviljat byggnads- eller åtgärdstillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Tohmajärvi kommun

Ansvarig för tjänsten

Tohmajärvi kommun
Ansvarig för texten: Tohmajärvi kommun
Uppdaterad: 29.12.2022