suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

För återkommande eller permanent anordnande av tävlingar, övningar eller andra evenemang med motordrivna farkoster på samma vattenområde ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Tillstånd ska också sökas för att ordna ett enskilt evenemang, om evenemanget kan väntas medföra betydande olägenheter för miljön.

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

Ansök om tillstånd med en fritt formulerad ansökan eller fråga efter ansökningsblanketten på miljötillsynens verksamhetsställe.

Lämna in ansökan med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Lämna in tillståndsansökan i god tid innan den planerade verksamheten inleds.

Giltighetstid

Tillståndsbeslutet är för en viss tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Tävlingar eller träningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster kräver i allmänhet tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om evenemanget är förlagt till flera kommuner behandlas tillståndsansökan av NTM-centralen. Tillstånd ska sökas om händelsen är återkommande eller regelbunden. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt planen uttryckligen är sådan verksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023