suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tillslutning av likkista

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Område

Helsingfors
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

För att få ett dokument som ger rätt att föra ett lik från ett land till ett annat krävs att tillsynsmyndigheten är på plats och kontrollerar att likkistan tillsluts på rätt sätt.

Tjänsteinnehavaren, förordnad av Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa , har som uppgift att överse att liket förseglas i en zink- eller plastkista i enlighet med förordningen om transport av lik.

Inspektioner och eventuella föreskrifter kring detta bygger på förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik. Ärenden som berör transport av lik handläggs av enheten för miljöhälsa.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad