suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Stöd för närståendevård för under 65 år gamla klienter

  • Telefonservice

Du får mer information om närståendevård per telefon.

Telefonnummer

Byrån för funktionshinderservice
+358 408042122 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–12.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.1.2023