suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Arbets- och dagverksamhetstjänster för utvecklingshämmade och handikappade

  • Telefonservice

Serviceområdeschefen för arbets- och dagverksamhetstjänster för utvecklingshämmade och handikappade besvarar dina frågor kring verksamheten.

Telefon

Serviceområdeschef
+358 503530228 
(lna/msa)

Basuppgifter

Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.5.2019