suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Talterapi för barn

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Talterapi för barn är en del av familjecentrets tjänster.

Talterapi är avsedd för barn och ungdomar som har svårigheter med växelverkan, uttrycksförmågan, språkförståelsen och/eller som har ätproblematik. Vid oro för modersmålsutvecklingen hos ett flerspråkigt barn, kan talterapi användas för att stöda den språkliga utvecklingen. Målet med talterapi är att förbättra barnets funktionsförmåga i ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Alla barn under 18 år har rätt till tjänsten. För att få tjänsten behövs en bedömning eller en remiss av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken. Behovet av en remiss varierar från kommun till kommun. Om du oroar dig för ditt barns utveckling kan du föra saken på tal hos rådgivningen, vid barnets dagvårdsplats eller inom skolhälsovården. I en del kommuner ger talterapeuter även handledning via telefon till vårdnadshavare utan remiss.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024