suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Sysselsättningsstöd för arbetspraktik

  • Tjänst
  • Regional tjänst
  • Offentlig tjänst

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa en person. Syftet med stödet är att sysselsätta en arbetslös person och därför är utgångspunkten alltid situationen hos den arbetslösa som anställs. Exempelvis kan det handla om att anställa en långtidsarbetslös eller en person med något funktionshinder.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

ÅFS 2006:8 Landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Ansvarig för tjänstenÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Område
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Uppdaterad: 20.1.2020