suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Studiehandledning inom gymnasieutbildningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Hangö stad
Område: Hangö
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Studiehandledningen stöder eleverna i studierna och hjälper dem att förbereda sig inför studier och arbetslivet efter gymnasiet. Studiehandledningens syfte är att hjälpa gymnasieeleven välja sin yrkesinriktning och skaffa de färdigheter och förutsättningar som eleven kommer att behöva i sina studier och senare i arbetslivet.

Studiehandledning ordnas både som gruppundervisning och personligen. I den personliga handledningen har eleven möjlighet att behandla frågor i anslutning till studier, utbildningsalternativ, yrkes- och karriärplanering samt sin livssituation. Studiehandledningen är förordnad mera i detalj i undervisningsplanen.


För vem och på vilka villkor

Varje gymnasieelev har rätt till studiehandledning.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

De som deltar i gymnasieutbildning har rätt till studiehandledning som stöder eleverna i studierna och hjälper dem att förbereda sig inför studier och arbetslivet efter gymnasiet. Studiehandledningens syfte är att hjälpa gymnasieeleven välja sin yrkesinriktning och skaffa de färdigheter och förutsättningar som eleven kommer att behöva i sina studier och senare i arbetslivet.

Studiehandledning ordnas både som gruppundervisning och personligen. I den personliga handledningen har eleven möjlighet att behandla frågor i anslutning till studier, utbildningsalternativ, yrkes- och karriärplanering samt sin livssituation. Studiehandledningen är förordnad mera i detalj i undervisningsplanen.


Servicen tillhandahålls av: 
Hangö stad