suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Störningsanmälan i verksamhet med miljötillstånd och enligt det allmänna anmälningsförfarandet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En störningsanmälan ska göras vid en miljötillståndspliktig anstalt eller vid en störning eller annan händelse som avviker från det normala i verksamhet enligt det allmänna anmälningsförfarandet.

Gör så här

Lämna in anmälan till NTM-centralen utan dröjsmål. Gör anmälan elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst. Välj Miljöskyddets e-tjänst - YLVA i listan över tjänster. Efter inloggningen, välj Uppgift: ”Störningsanmälan” Fyll i uppgifterna och skicka blanketten.

NTM-centralen behandlar i regel anmälan inom tre dagar. NTM-centralen bedömer behovet av eventuella fortsatta åtgärder och ger anvisningar om dem.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen behandlar störningsanmälningar från verksamhetsutövare vars miljötillstånd har beviljats eller anmälan har behandlats av regionförvaltningsverket (RFV).

Anmälan görs via Regionförvaltningens e-tjänst. Verksamhetsutövaren ska ge den som gör anmälan suomi.fi-befogenheter att agera i företagets namn. Användningen av e-tjänsten förutsätter stark identifiering.


Tidsfrist

Anmälan ska göras utan dröjsmål.

Handläggningstid

NTM-centralen behandlar i regel anmälan inom tre dagar.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.4.2024