suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med stödpersons- och stödfamiljsverksamheten är att inverka positivt på barnets liv samt att främja frisk uppväxt och utveckling.

En stödfamilj kan vara till hjälp för en barnfamilj när stöd behövs och det inte finns släktingar, vänner eller andra hjälpande nätverk nära.

I stödfamiljerna gör man helt vanliga saker. Barnet som ska stödas lever på stödfamiljens villkor i vardagen och får då ...

Gör så här

Du får mer information om stödpersons- och stödfamiljsverksamheten per telefon av stödrelationskoordinatorn. Man ansöker om stödperson eller stödfamilj med en ansökan.

Via Soite kan du bli stödperson eller stödfamilj för ett barn eller en ungdom som behöver stöd. Nya frivilliga personer får introduktionsutbildning och annan utbildning i att fungera som stödperson eller stödfamilj. Om du vill bli stödperson eller stödfamilj, bör du göra en ansökan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn som behöver särskilt stöd och barnets familj kan ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Både stödpersons- och stödfamiljsverksamheten skräddarsys enligt barnets och familjens individuella behov. Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023