suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Stödboende inom stöd i boendet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stödboende ordnas i stödbostäder med enskilda rum och gemensamt kök och badrum, i stödhem och småbostäder.

Man ansöker om en bostad via SAS-verksamheten inom stöd i boendet.

Boendet bygger på hyresavtal och lagen om hyra av bostadslägenhet kompletterat med ett boendeavtal.

Socialhandledare gör hembesök i stödbostäder med enskilda rum och i fyra stödhem. I fyra av stödhemmen och i stödbostäderna i Kasberget är handledaren närvarande under tjänstetid. I Brändö stödhem finns övervakning dygnet runt.

Småbostäderna är avsedda för självständigt boende men invånarna kan få stöd från närarbetet när de flyttar in bland annat genom hembesök och regelbundna träffar under några månader. En del av småbostäderna omfattas det permanenta närarbetet.

Ansvariga för socialarbetet i stödbostäderna och stödhemmen är socialhandledarna inom stöd i boendet. Socialarbetet i småbostäder har regionaliserats.

För vem och på vilka villkor

Stödbostäder är avsedda för bostadslösa ensamma män och kvinnor samt par som fyllt 18 år och som behöver stöd i sitt boende och sin livshantering.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bostadslösa och personer som hotas av bostadslöshet erbjuds handledning och rådgivning där klientens situation kartläggs som en helhet. Handledningen går ut på att lösa bostadsproblemet och klienten hänvisas vid behov till lämpliga social- och hälsotjänster.

Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd i hur man ansöker om olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas. Rådgivarna hänvisar också till tjänster som olika organisationer erbjuder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.5.2022