suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Stödboende för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Stödboende är boendeservice enligt socialvårdslagen för myndiga personer som på grund av psykisk ohälsa och/eller missbrukssjukdom behöver regelbundet stöd för självständigt boende eller övergången till självständigt boende. Tjänstens innehåll och mängden stöd varierar beroende på klienternas behov.

Stödboendet kan ordnas antingen i din egen bostad (förutsätter inte flytt) eller alternativt i ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen omfattar sådana klienter som har bedömts ha ett behov av boendeservice i enlighet med socialvårdslagen och som har fått ett positivt beslut gällande stödboendeservice. Servicen är avsedd för myndiga personer vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av psykisk sjukdom och/eller missbrukssjukdom och som på grund av mentalvårds- och/eller missbruksorsaker har en vårdinstans eller ett behov av vård/service i enlighet med en bedömning av servicebehov. Stödboende blir aktuellt när öppenvårdstjänsterna inte är tillräckliga för att stödja ditt boende.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 12.6.2024