suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd i finska inom yrkesutbildningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan förbättra dina kunskaper i finska samtidigt som du studerar till ett yrke vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Du kan studera inom

- S2-understödd handledd utbildning inför fristående examen

- S2-orienterad utbildning

- handledande utbildning inför fristående examen tillsammans med finskspråkiga studerande.

Inom S2-understödda utbildningen lär du dig ett yrke och yrkesfinska. ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024