suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd i finska inom läroavtalsutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Unga och vuxna kan lära sig ett yrke genom läroavtalsutbildning. Inom läroavtalsutbildningen arbetar och studerar du samtidigt.

Läroavtalsutbildningen lämpar sig för dig om du är en flitig, motiverad och självständig studerande. Utöver arbetet ska du också ha tid att studera hemma.

Du kan avlägga nästan alla yrkesexamina genom läroavtalsutbildning, till exempel målare, närvårdare, frisör, hus ...

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

För vem och på vilka villkor

Först ska du hitta en arbetsplats för läroavtalet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024