suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Stöd för parförhållandet och tjänster vid separation

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

I ett parförhållande kan det uppstå många olika slags problem och det lönar sig att i god tid söka professionell samtalshjälp eller kamratstöd. Om det förekommer problem i parförhållandet kan du ensam eller ni tillsammans kontakta Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral eller någon av familjerådgivningarna i Soites område.

Perheasiain sovittelu on tarkoitettu vaikean tilanteen tai ristir ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023