suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Stöd för närståendevård under 65 år

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Närståendevårdstöd är en lagstadgad socialservice, som kommunen organiserar inom ramen för de medel som anvisats. Närståendevården är att sköta den äldre, handikappade eller den sjuka personens vård eller annan omsorg i hemmet med hjälp av anhörig eller annan närstående.

Med närståendevård avses en helhet för vårdnadstagaren, som består av de tjänster som ges samt närståendevårdarens vårdarvode, ledighet och närståendevårdens stödtjänster. Om stödet för närståendevård stadgas i lagen om stöd för närståendevård (937/2005).

Stöd för närståendevård är ett vårdarvode som betalas för att trygga omsorgen för den äldre, handikappade eller den sjuke.

Gör så här

Stöd för närståendevård kan ansökas året runt. Mera information får man att kontakta socialarbetaren för handikappservice. Fyll i ansökningsblanketten och leverera ansökan till socialservicecentralen.

För vem och på vilka villkor

Stöd för närståendevård kan ansökas av person, som hemma sköter en hemmaboende handikappad eller sjuk person som behöver mycket vård och omsorg och alternativ till hens vård skulle vara institutionell vård. Till ansökan bifogas läkarintyg (C-utlåtande) eller annat motsvarande intyg över hälsotillståndet.

Tjänsten är avgiftsfri.

För service som kommunen ordnar för vårdbehövande när närståendevårdaren är ledig och som ersätter närståendevårdarens vård och omsorg, kan den vårdbehövande hamna betala max 11,50 euro/dag

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 2.3.2020