suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Språkbad

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I språkbadsklasserna studerar finskspråkiga barn till största delen på svenska. I årskurs 1-2 undervisas barnen endast ett par timmar i veckan på finska, men andelen finskspråkig undervisning ökar ju äldre de blir.

I språkbadsklasserna är det gemensamma A-språket alltid svenska. Dessutom inleder eleverna i årskurs 3 eller 4 studierna i engelska som frivilligt språk.

Språkbadet börjar innan b ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024