suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialungdomsarbete

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Pargas stad
Område: Pargas
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Pargas stad har en specialungdomsledare vars centrala mål i arbetet är att förebygga marginalisering och utslagning bland de unga.

Specialungdomsledaren har som uppgift att hjälpa och stöda de unga i sin utveckling genom personliga samtal, smågruppsverksamhet och ledning av hobbyverksamhet. Diskussioner som förs med specialungdomsledaren är konfidentiella.

Specialungdomsledaren samarbetar bl.a. med skolor, nätverksgrupper och andra aktörer inom ungdomsarbetet samt med den unga och den ungas familj.

Skolor kan kontakta vid:

 • behov av smågruppsverksamhet
 • problem i klassen
 • konfliktsituationer mellan elever
 • eller annan verksamhet som kräver utomstående stöd

Den unga kan kontakta i frågor om t.ex.:

 • kompisrelationer
 • sällskapande
 • den egna utvecklingen
 • känslor och välmående
 • mobbning
 • skola
 • rusmedel (tobak, alkohol, droger)
 • hobbyverksamhet
 • livet i allmänhet

Föräldrar kan kontakta i frågor om:

 • sitt barns välmående
 • sitt barns fritid
 • eller annat de funderar på gällande sitt barn

För vem och på vilka villkor

Alla under 29 år gamla som bor i kommunen har rätt till kommunens tjänster inom ungdomsarbete.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både yrkesmässigt ungdomsarbete och frivilligt arbete bland unga är ungdomsarbete. Yrkesmässigt ungdomsarbete är uppfostran och bemötande av unga.

Kommunen ansvarar för ungdomsarbetet. Den samarbetar med föreningar och många andra aktörer.


Servicen tillhandahålls av: 
Pargas stad