suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Specialundervisning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Specialundervisning är en av de stödformer som erbjuds eleverna. En elev kan få specialundervisning på deltid i samband med den övriga undervisningen eller helt eller delvis i en specialklass.

Specialundervisning på deltid ges till en elev som har till exempel språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningsproblem i vissa ämnen, svårt med studieteknik, sociala färdigheter eller med skolgången ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022