suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Specialdagvård

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stad finns det ett specialpedagogiskt team. Till detta team hör för tillfället specialpedagoger som ambulerar i olika enheter samt specialpedagoger som är stationerade i enheterna. Specialpedagogen följer upp och iakttar barnets uppväxt och utveckling tillsammans med föräldrar och personal samt deltar i utvärdering av barnets behov av stöd. Vid behov tar förman/ personal/ förälder kontakt ...

Gör så här

Ditt barns behov av stöd ska utredas i samband med att planen för småbarnspedagogik utarbetas. Förutom dig och personalen inom småbarnspedagogiken kan till exempel även en psykolog, talterapeut eller ergoterapeut delta i arbetet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ditt barn behöver stöd på grund av fysiska orsaker eller på grund av orsaker relaterade till kunskap, färdigheter, känsloliv eller social utveckling, försöker kommunen antingen förverklga stödet på den nuvarande platsen för småbarnspedagogik eller hitta en plats som passar ditt barn bättre.

Stödet till ditt barn kan vara olika funktionella lösningar, differentierad smågruppsverksamhet eller en del av annan daghems- och småbarnspedagogisk verksamhet. En speciallärare inom småbarnspedagogiken kan vara till hjälp. Stödet för ditt barn kan förverklgas som ett sektorsövergripande samarbete mellan hälsovårdare, hälsocentralspsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020