suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Specialdagvård

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Specialdagvården finns till för barn som behöver särskild vård/fostran eller uppmärksamhet i någon form. Det kan röra sig om barn med speciella behov eller handikapp, men också om barn med vardagsbekymmer (språkligt, motoriskt, socialt, känslomässigt, inlärningsmässigt etc.)

Gör så här

Behovet av stöd ska utredas då planen för småbarnspedagogik tas fram. Förutom föräldrarna och personalen kan till exempel en psykolog, en talterapeut eller en ergoterapeut delta i detta arbete.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I vissa fall kan specialdagvården vara gratis.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ett barn behöver särskild vård och uppfostran på grund av orsaker som är fysiska eller relaterade till kunskap, förmågor, känslolivet eller den sociala utvecklingen, strävar kommunen till att hitta en lämplig vårdplats för barnet.

Specialsmåbarnspedagogik kan vara differentierad verksamhet i smågrupper eller utgöra en del av någon annan verksamhet inom dagvård och småbarnspedagogik. I specialsmåbarnspedagogiken deltar ofta en specialbarnträdgårdslärare. Inom specialsmåbarnspedagogiken kan man ha branschövergripande samarbete med hälsovårdare, hälsocentralpsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020