suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkan i Åbo och S:t Karins

Sorgearbete

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

I en sorgegrupp har du möjlighet att konfidentiellt hantera känslor relaterade till din saknad och sorg samt få kamratstöd. Personlig samtalshjälp finns också att få.

Att delta i en sorgegrupp hjälper dig att hantera din sorg. Kamratstödsgruppen leds av en församlingsanställd eller en utbildad frivillig. Gruppen träffas sex till åtta gånger. Det rekommenderas att delta i en sorgegrupp tidigast tr ...

Gör så här

Du hittar mer detaljerad information om grupperna och hur du anmäler dig till dem på vår hemsida. Aktuell information om begravningar finns på vår webbsida och i tidningen Lilja.

Om du behöver personlig samtalshjälp, hör av dig till:

  • prästen i ditt eget bostadsområde
  • diakoniarbetaren i ditt eget bostadsområde
  • prästen som förrättade jordfästningen

För vem och på vilka villkor

Sorggruppen är avsedd för vuxna som förlorat en närstående. Det finns sorgegrupper för vuxna, studenter, unga och anhöriga till dem som begått självmord.

Du kan gå med i en sorgegrupp över församlingsgränsen och även om du inte tillhör kyrkan.

Servicen tillhandahålls av

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Ansvarig för tjänsten

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
Ansvarig för texten: Kyrkan i Åbo och S:t Karins
Uppdaterad: 16.2.2023