suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Soites Reseservicecentral

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites Reseservicecentral erbjuder färdtjänster enligt handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda från måndag till söndag kl. 7-18 (också under söckenhelger), men transporter kan ordnas också övriga tider via Soites egen enhet. Soites Reseservicecentral samordnar persontransporter och transport av små varor när det är möjligt.

Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.

Gör så här

Ansök om färdstjänst med en skriftlig ansökan. Till ansökan ska alltid bifogs ett läkarintyg (som är högst sex månader gammalt). Du kan beställa transport per telefon, med ett textmeddelande, via internet eller per e-post tilaus@fcg.fi. (Beställningar kan göras per e-post vardagar kl. 7-18.)

För vem och på vilka villkor

Personer som har speciellt svårt att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter är berättigade till transporttjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nödvändiga, skäliga transporttjänster ordnas för personer som på grund av handikapp eller sjukdom inte kan använda kollektivt trafikmedel. Transporttjänsterna ordnas också för äldre personer som har rörelsehinder eller minnessjukdum eller är mindre bemedlade. Tjänsten kan utnyttjas för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig och för rekreation i hemkommunen och närområdet. Vid behov kan resenären ha med sig en ledsagare.

Transporterna kan skötas med taxi, anropstaxi eller genom att ordna samtransporter.

Förordning om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 21.7.2020