suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Socialt arbete och socialhandledning för äldre

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Det gerontologiska sociala arbetet, det vill säga socialarbetet och socialhandledningen bland äldre, är ett förändringsarbete vars mål är att stärka de omständigheter som bidrar till den äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt gemenskapers funktion. Arbetet sker i samarbete med klienten och klientens nätverk.

Arbetet inom det gerontologiska socialarbetet delas in i socialarbete, socialhandledning, hemhjälpstjänster för närståendevårdare och tjänster som tillhandahålls av verksamhetscentralen för närståendevård (på finska).

Klientskapet inom det gerontologiska sociala arbetet bygger på en bedömning av servicehovet som gjorts av klienthandledningen. Tjänster som tillhandahålls av verksamhetscentren för närståendevård är öppen verksamhet som man kan söka sig till direkt.

Seniorinfo, tel. 09 3104 4556 mån-fre kl. 9-15.

De gerontologiska socialarbetarna fokuserar i sitt arbete främst på klienter som befinner sig i svåra livssituationer och behöver särskilt stöd.

Den gerontologiska socialhandledningen omfattar planenligt klientarbete av socialhandledarna i syfte att finna metoder och lösningar för att stöda klienternas funktionsförmåga i vardagen.

Hemhjälpen för närståendevårdare är ett behovsprövat stöd som kan erbjudas för närståendevårdsfamiljer. Hemhjälparna ger närståendevårdaren möjlighet till rekreation och att uträtta egna ärenden. Under frånvaron av en närståendevårdare är en säker och stimulerande samvaro med den som vårdas en central uppgift för hemhjälpen.

Verksamhetscentren för närståendevård betjänar närståendevårdsfamiljer genom regelbundna kurser, gruppverksamhet och kamratstöd, experttjänster samt mångsidig rekreationsverksamhet. Målet är att främja närståendevårdsfamiljernas välbefinnandere.

Gör så här

seniori.info@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Helsingforsbor som fyllt 65 år och bor hemma och som har hänvisats av Seniorinfo.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Åldrande personer erbjuds handledning och rådgivning i social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som ges hemma och vilka som erbjuds utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En åldrande person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicerådgivarna kan fatta beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.5.2022