suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Socialjouren

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Socialjouren fungerar dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp för människor i alla åldrar i situationer där det behövs social hjälp.

Du kan ringa socialjouren till exempel i följande ärenden:

  • i brådskande och oväntade krissituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp
  • när du är oroad för ett barn och vill göra en barnskyddsanmälan
  • i familjevåldssituationer
  • i situati ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du ska kontakta socialjouren när du behöver brådskande hjälp med till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller rusmedel. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.2.2024