suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Socialjour under tjänstetid

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med socialjouren under tjänstetid är att trygga tillgången till nödvändig och brådskande socialvård. Tjänsterna är avsedda för personer som behöver stöd och hjälp i olika sociala nödsituationer och kriser under tjänstetid.

Du får tjänsten genom att kontakta socialbyrån.

En social nödsituation är en situation som kräver omedelbara åtgärder från socialmyndighetens sida, till exempel a ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

- Tjänsten är avsedda för kommuninvånare och personer som vistas i kommunen som under tjänstetid behöver stöd och hjälp i olika sociala nödsituationer och kriser.

- En social nödsituation är en situation som kräver omedelbara åtgärder från socialmyndighetens sida, till exempel akuta och oväntade krissituationer, våld i nära relationer och svårigheter att klara sig självständigt hemma.

- En yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning av ditt behov av brådskande sociala tjänster och ekonomiskt stöd.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024