suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Socialhandledning för barnfamiljer

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Socialhandledning för barnfamiljer är stöd, handledning och rådgivning för familjer med barn under skolåldern eller med små skolelever.

Du kan ansöka om tjänsten genom att kontakta socialhandledaren i det egna området. Socialhandledning på svenska får du genom att kontakta den svenska socialhandledaren (tfn 09 3102 9703).

Socialhandledaren träffar i regel familjerna i deras eget hem.

Du kan vända dig till socialhandledaren om

- du vill diskutera saker som berör föräldraskap samt vård och uppfostring av barn, till exempel barnets sömn, dygnsrytm, trotsålder eller att sätta gränser

- du vill ha stöd vid plötsliga förändringar i livssituationen, till exempel vid separation eller en familjemedlems insjuknande

- du behöver information om de tjänster som erbjuds i området och hur du ska nå dem

- du behöver stöd och råd för att sköta praktiska ärenden.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.


För vem och på vilka villkor

Barnfamiljer som behöver stöd, handledning och rådgivning.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad