suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Social rehabilitering i arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Arbetslösas och delvis arbetsföra personers deltagande i samhället och på arbetsmarknaden främjas med sysselsättningsstödet.

Omfattande nätverksarbete, handledning, bedömning och rehabiliterande sysselsättningstjänster finns att tillgå.

Du kan ansöka till servicecentret för arbetskraft Duuri via arbets- och näringsbyrån eller serviceenheten för utkomststöd och socialarbete.

Rehabiliterande arbetsverksamhet och andra stödtjänster ordnas bland annat vid Baggböle arbetscentral, i verkstäderna Uusix, inom organisationer eller vid stadens övriga ämbetsverk. Du kan ansöka till rehabiliterande arbetsverksamhet via servicecentret för arbetskraft Duuri och för att inleda den ska det göras upp en aktiveringsplan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunerna stöder sysselsättningen av personer som är klienter hos socialvården genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller annan orsak behöver särskilt stöd i sin sysselsättning. Kommunens socialväsende ger information om stödmöjligheterna. Målet är att det ska leda till ett lönearbete.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.7.2022