suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Social- och krisjouren i Östra Nyland

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Social- och krisjouren i Östra Nyland hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd som gäller till exempel barnskydd, familjekriser eller missbruk. Social- och krisjouren betjänar utanför tjänstetid. Vardagar dagtid får du service vid välfärdsområdets socialbyrå.

Du kan vara i kontakt med social- och krisjouren om du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handlednin ...

Gör så här

Ring social- och krisjouren när hjälpbehovet är akut och din egen hemkommuns socialtjänster inte är öppna. Sköt icke-brådskande ärenden under tjänstetid vid välfärdsområdets socialbyrå.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du ska kontakta socialjouren när du behöver brådskande hjälp med till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller rusmedel. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 8.4.2024