suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi betjänar dig per telefon och e-post.

Du kan ställa frågor om till exempel:

- ansökan till småbarnspedagogiken

- ansökan till förskolan

- ansökan om intern förflyttning till annan enhet inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen

- beslutsfattande gällande ansökan till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehan ...

Gör så här

Småbarnspedag... - Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens servicehandledning, e-postservice: varepalveluohjaus@hel.fi

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024