suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefin ...

Gör så här

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Ansökan kan göras via eTjänster elektroniskt eller så kan du skriva ut småbarnspedagogiksansökan som finns på kommunens webbsidor under blanketter.

Lämna in ansökan senast fyra månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Beslutet om barnets plats i småbarnspedagogik skickas till familjen senast två månader innan det finns behov av vård. I brådskande fall är behandlingstiden kortare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 27.5.2024