suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Nykarleby stad

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Nykarleby
  • Offentlig tjänst

I Nykarleby har för- och grundskoleelever i åk 1 - 6 med en skolväg på över 3 km rätt till gratis skolskjuts. För elever i åk 7 - 9 bör skolvägen vara över 5 km.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

  • är över fem kilometer i en riktning eller
  • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Servicen tillhandahålls av

Nykarleby stad

Ansvarig för tjänsten

Nykarleby stad
Ansvarig för texten: Nykarleby stad
Uppdaterad: 29.9.2023