suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Nykarleby stad

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Nykarleby
  • Offentlig tjänst

I Nykarleby har för- och grundskoleelever i åk 1 - 6 med en skolväg på över 3 km rätt till gratis skolskjuts. För elever i åk 7 - 9 bör skolvägen vara över 5 km.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNykarleby stad
Ansvarig för tjänstenNykarleby stad
Område Nykarleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Nykarleby stad
Uppdaterad: 1.9.2020