suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Skolresor och skolskjuts

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

En elev i den grundläggande utbildningen kan få ett avgiftsfritt elevresekort, om resan till närskolan är över 5 kilometer. Elever med särskilt stöd kan få skolreseförmån i årskurserna 1–6, om skolresan är över 3 kilometer. Skolskjuts kan också behövas på grund av farlig skolresa eller av hälsoskäl.

Skolreseförmånen kan endast beviljas till den närskola som anvisats av kommunen. En elev om deltar i betonad undervisning har dock rätt till avgiftsfritt elevresekort, om grunderna för beviljande av skolskjuts uppfylls både till närskolan och till den skola som ger betonad undervisning.

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik och eleven får ett avgiftsfritt elevresekort. Perioden på kortet kan laddas vid Vandainfo.

Taxiskjuts beviljas endast i undantagsfall om eleven inte kan göra sin skolresa till fots eller med kollektivtrafik.

Gör så här

vantaa-info@vantaa.fi

koulukuljetus@vantaa.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 21.1.2022