suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Skolmaten och matlistor

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Elever och studerande är berättigade till en avgiftsfri måltid varje skoldag. Maten erbjuds av kommunen.

I skollunchen ingår:

• Huvudrätt

• Varm sidorätt (potatis, pasta, ris, pärlgryn av korn)

• Bröd: knäckebröd, mjukt fullkornsbröd

• Bredbart pålägg: vegetabiliskt fett

• Sallad eller grönsak/rotsak (rårivet eller i portionsbit), oljebaserad salladsdressing

• Dryck: mjölk, surmjölk eller vatten ...

Gör så här

Skolornas matsedlar publiceras för tre veckor åt gången i Sibbos eMeny. Du kan öppna menyn från länken "Matsedel".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 15.2.2022