suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens välfärdsområde

Skolhälsovård

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst
  • Skolhälsovården är till för dig som går i grundskolan och din familj. Vi arbetar förebyggande för att främja din fysiska, psykiska samt sociala hälsa och förebygga sjukdom samt olika former av missbruk och beroende. Skolhälsovården samarbetar med dig, dina föräldrar, skolans personal och övriga inom elevvården. Skolhälsovården arbetar även för att skolan skall vara en sund och trygg arbetsmiljö ...

Gör så här

Vid akuta ärenden som kräver läkarvård vänder du dig till din egen hälsostation. Tidsbokning till skolläkare sker via skolhälsovårdaren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Österbottens välfärdsområde
Uppdaterad: 23.11.2023