suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Skol- och studerandehälsovårdens psykologtjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Skolpsykologen finns till för att stöda eleverna i deras skolgång, inlärning, utveckling och psykiska välmående. Skolpsykologen är en naturlig del av skolans elevvård och samarbetar förutom med vårdnadshavarna även med skolans personal, skolhälsovården, skolkuratorerna samt övriga instanser som ger service till barn och ungdomar och deras familjer.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skol- och studerandehälsovårdens psykolog stöder skolgången, studierna och den studerandes psykiska välbefinnande samt hjälper till vid inlärningssvårigheter. Psykologen reder ut problem med den mentala hälsan och bedömer vid behov elevens eller den studerandes behov av vård eller stöd.

Psykologtjänster finns på varje skola och läroanstalt. En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande eller en vårdnadshavare har begärt detta. I brådskande situationer ska möjlighet ges samma eller nästa arbetsdag.

En skolpsykolog och elevhälsans psykolog deltar i utvecklingen av hela läroanstaltens välbefinnande. Psykologen hänvisar vid behov den studerande till andra elevhälsotjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 20.6.2019